You are currently viewing นิสัยทางการเงินที่ไม่ควรทำ

นิสัยทางการเงินที่ไม่ควรทำ

ไม่กำหนดแผนการเงิน

การมีเป้าหมายด้านการเงิน ควรต้องวางไว้ทั้งจุดหมายในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่ไม่วางแผนจึงมักจะพบว่า ตนเองมักมีเรื่องมีราวเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมายเป็นระยะๆระหว่างการเก็บออม เช่น ต้องการซื้อรถยนต์เพราะจะต้องย้ายที่ทำงานใหม่ไปไกลและเดินทางลำบากกว่าเดิม อยากได้สมาร์ตโฟนแบบใหม่ที่เห็นในโฆษณา หรือแม้กระทั้งต้องการต่อเติมห้องนอนเพื่อไว้ ดูหนังซับไทย2020 เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในแผนเหล่านี้จะมีผลให้เราหยุดออมสำหรับเป้าหมายวัยเกษียณ แล้วหันไปจ่ายในเรื่องอื่นๆที่มีความรู้สึกว่าสำคัญกว่า และไม่ได้อยู่ในแผนไว้ตั้งแต่แรก จนกระทั่งทำให้การเก็บออมสำหรับเป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ

ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางบุคคลประมาทเพราะมีความคิดว่าตนเองมีหลักประกันในอนาคต ได้แก่ รู้สึกว่ายังมีเงินจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ… ฯลฯ สำรองอยู่ตลอด โดยหลงลืมไปว่า รายได้จากกองทุนกลุ่มนี้ พอถึงเวลาเข้าจริงๆก็ไม่พอสำหรับรายจ่ายหลังเกษียณอายุหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

สร้างหนี้สินไว้จนเกินตัว

เป็นเหตุให้จะต้องเอาเงินที่กำลังจะได้มาในอนาคตไปชำระหนี้ที่ก่อไว้ ดังเช่นว่า ปล่อยให้ตนเองติดหนี้ติดสินบัตรเครดิตทับถม กระทั่งจะต้องกู้ยืมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ เงินจากประกันชีวิต จนในที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

รายได้ต่ำ แต่มีรสนิยมสูง

คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินกำลัง จนแต่ไม่เจียม เวลาได้เงินมาก็นึกถึงแต่เรื่องจะใช้เงินยังไงจนหมดไม่เหลือเก็บ แถมยังเหนียวหนี้สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้สินบัตรเครดิต ที่มักประวิงเวลาตนเองด้วยการทยอยจ่ายแต่ว่าจ่ายหนี้ขั้นต่ำ ทำให้ต้องเสียค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทบต้นหลายตลบ กว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือให้เบิก เลยจะต้องกู้เงินให้เสียดอกเบี้ยหนักขึ้นไปอีก

บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาได้รับความนิยมอะไรก็แห่ไปลงทุนตามเขา ซื้อทองคำซื้อหุ้นแบบไม่เคยทำการบ้าน วันๆก็มัวแต่ตามกระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีพอ ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำหรับการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง