You are currently viewing บริหารเงินอย่างไรหลังแต่งงาน ไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง

บริหารเงินอย่างไรหลังแต่งงาน ไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง

เมื่อสมรสแล้ว คู่ชีวิตควรวิเคราะห์สถานะทางด้านการเงินของทั้งคู่อย่างเปิดใจเพื่อให้คุณเห็นสภาพคล่องทางด้านการเงินชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับสถานะภาพด้านการเงิน (แต่ละครอบครัวบางทีอาจแตกต่างกัน) ตัวอย่างเช่น รายได้ต่อเดือน หนี้สิน ค่าใช้จ่ายทุกเดือน ที่จะเป็นตัวระบุว่าเราควรจะต้องวางแผนอย่างไรต่อไป เพื่อให้ครอบครัวมั่นคงในอนาคต

สร้างบัญชีกลางด้วยกัน

หลังจากที่เริ่มประมาณรายจ่ายของครอบครัวแล้ว ว่าค่าใช้สอยในแต่ละเดือนจะมีจะมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางอะไรบ้าง ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯ คู่แต่งงานบางทีอาจสร้างบัญชีด้วยกันขึ้นมา 1 บัญชี เป็นบัญชีกลางด้วยกัน จะมีผลให้คู่แต่งงานสบายใจมากขึ้น โดยเงินในบัญชีกองกลางนี้อาจมาจากการแบ่งสัดส่วนตามรายได้ของแต่ละฝ่าย 50% เข้าบัญชีกองกลางในแต่ละเดือน ที่เหลืออีก 50% ของค่าตอบแทนรายเดือน นับว่าเป็นเงินส่วนตัวซึ่งสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องเกรงใจว่าจะมีผลให้อีกฝ่ายกังวลใจ

บัญชีเงินออมและเงินสำรองฉุกเฉิน

การสำรองเงินนับว่าเป็นหลักประกันให้ครอบครัวในกรณีเกิดเหตุเร่งด่วนไม่คาดฟัน ยกตัวอย่างเช่น ว่างงาน เจ็บป่วย อุบัติเหตุ คู่สามีภรรยาสามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ในได้ในกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นบัญชีธนาคารนี้จะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนเงินตราสาร ที่มีสภาพคล่องตัวสูงสามารถถอนเงินมาใช้ได้ใน 1-2 วัน ซึ่งหากว่าไม่มีกรณีจะต้องใช้เงินฉุกเฉินเงินส่วนนี้ก็จะกลายเป็นเงินออมเพื่อจุดมุ่งหมาย ที่คู่ชีวิตอาจจะต้องมาคิดต่อว่าจำเป็นที่จะต้องออมเงินวิธีไหนถึงจะเพิ่มพูนเห็นผลกำลังมาต่อยอดได้ดีที่สุด บางทีอาจจะซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุ้น หรือฝากประจำ ซึ่งคู่รักคงจะต้องคุยกันให้เคลียร์ว่าวิธีออมแบบไหนถึงจะสบายใจทั้งสองฝ่าย

บัญชีอนาคตเพื่อลูกน้อย

แน่นอนว่าคู่แต่งงานวัยรุ่นบางทีอาจจะยังไม่คิดมีลูกน้อยในเวลานี้ แต่ว่าถ้าเกิดคู่สามีภรรยามีการคิดแผนอนาคตลูกให้ดีตั้งแต่เนินๆเมื่อพร้อมมีลูก ถึงแม้ว่าจะมีลูกสิบคนก็ไม่จนไปเป็นสิบชาติเสมือนดังที่เคยได้ยินมาอย่างแน่นอน เพราะว่าคุณได้เตรียมความพร้อมให้เขาตั้งแต่เนินๆแล้ว โดยเริ่มคำนวนค่าใช้จ่ายสำคัญต่างๆรวมทั้งค่าใช้จ่ายการเล่าเรียนในระดับสูงสุดที่ต้องการ มาพิจารณาจากการเก็บออมและการลงทุนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเงินฝากประจำหรือหรือประกันชีวิต Star Vegas แบบสะสมทรัพย์ที่ได้รับเงินคืนในอนาคต บัญชีอนาคตเพื่อลูกน้อยจึงเป็นอีกหนึ่งบัญชีที่จะสามารถช่วยคู่สามีภรรยาได้ในระยะยาว